Công tác Bán trú và Thực đơn tháng

Thực đơn các bữa ăn của Trường Đoàn Thị Điểm Ecopark được thiết kế riêng  tuân thủ sự kiểm định chặt chẽ về chất lượng để đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cung cấp đủ năng lượng cho học sinh theo từng độ tuổi. Thực đơn của nhà trường được thay đổi theo tuần để đảm bảo sự phong phú, hấp dẫn học sinh. Dưới đây là thực đơn các bữa ăn tháng 01/2017 cho các em học sinh, nhà trường thông tin để các bậc phụ huynh tiện tham khảo. 

Nhà trường có quy định khu vực nhà ăn dành  riêng cho học sinh ăn uống bữa sáng, bữa trưa và bữa xế.  Dưới sự hướng dẫn của GV bán trú, học sinh  được yêu cầu ăn tại khu vực này, với tác phong tự phục vụ, tự thu dọn để nâng cao tính tự lập, ý thức xếp hàng và bảo vệ môi trường cảnh quan chung.

Thực đơn tháng 5: Tuần từ 29/05/2017 đến 30/05/2017

Thực đơn tháng 5: Tuần từ 22/05/2017 đến 26/05/2017

Thực đơn tháng 5: Tuần từ 15/05/2017 đến 19/05/2017

 

Thực đơn tuần 2 tháng 5: Từ ngày 8/5/2017 đến 12/5/2017

Thực đơn tuần 1 tháng 5: Từ ngày 3/5/2017 đến 5/5/2017

Thực đơn tuần 3 tháng 4: (Từ 24/04/2017 đến 28/04/2017) 

Thực đơn tuần 3 tháng 4: (Từ 17/04/2017 đến 21/04/2017) 

Thực đơn tuần 2 tháng 4: (Từ 10/04/2017 đến 14/04/2017) 

Thực đơn tuần 1 tháng 4: (Từ 03/04/2017 đến 07/04/2017) 

Thực đơn tuần 5 tháng 3: (Từ 27/03/2017 đến 31/03/2017) 

Thực đơn tuần 4 tháng 3: (Từ 20/03/2017 đến 17/03/2017) 

Thực đơn tuần 3 tháng 3: (Từ 13/03/2017 đến 17/03/2017) 

Thực đơn tuần 2 tháng 3: (Từ 06/03/2017 đến 10/03/2017) 

 

Thực đơn tuần 1 tháng 3: (Từ 27/2/2017 đến 03/3/2017) 

Thực đơn tuần 4 tháng 2: (Từ 20/2/2017 đến 24/2/2017) 

Thực đơn tuần 3 tháng 2: (Từ 13/2/2017 đến 17/2/2017)

Thực đơn tuần 2 tháng 2: (Từ 6/2/2017 đến 10/2/2017)

Thực đơn tuần 3 (Từ 16/1/2017 đến 20/1/2017)

Thực đơn tuần 2: (Từ ngày 09/01/2017 đến 13/01/2017)

Thực đơn tháng 12/2016:  Xin mời tải về bản chi tiết thực đơn Tuần 1 Tuần3 Tuần 4 tháng 12

Thực đơn tháng 11/2016:  Xin mời tải về bản chi tiết thực đơn tháng 11

 

Thực đơn tháng 10/2016:  Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Xin mời tải về bản chi tiết thực đơn tháng 10

Thực đơn tháng 09/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn tháng 9 - Tuần 1 - Tuần 2 - Tuần 3 - Tuần 4

Thực đơn tháng 08/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây thực đơn tháng 8 - Tuần 3 Tuần 4 - Tuần 5

Thực đơn tháng 05/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 04/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 03/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 02/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 01/2016: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 12/2015: Xin mời tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 11/2015: Tải về bảng chi tiết thực đơn cho từng khối tại đây

Thực đơn tháng 08/2015:

Thực đơn Khối 1, 2: Tải về thực đơn

Thực đơn tuần 1 

 

 

Thực đơn từ khối 3,4,5,6: Tải về thực đơn

Thực đơn tuần 1

 

Thực đơn từ khối 7,8,9,10: Tải về thực đơn

Thực đơn tuần 2

 

Lưu ý:

- Những học sinh dị ứng với một số món ăn thì Nhà bếp sẽ có món ăn thay thế cho các con và vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng.

- Thực đơn có thể có thay đổi nhỏ do nguồn cung cấp Thực phẩm