Hội đồng giáo dục

 • Chủ tịch hội đồng giáo dục: Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền

 • Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hoài Bắc

 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Bích Dung
 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thu Loan

 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thu Hà
 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Đỗ Thị Hồng Hà

 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Vũ Thị Thanh Bình
 • Trợ lí Hiệu trưởng: Cô Vũ Tường Vi

 • Đội ngũ giáo viên:

  • Là những cán bộ có tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết;

  • Giàu kinh nghiệm giảng dạy và quản lý;

  • Nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi, có năng lực  đổi mới, sáng tạo; thường xuyên được đào tạo trong nước và quốc tế để nâng cao nghiệp vụ; sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng những công nghệ dạy học tiên tiến;

  • Rất trách nhiệm và Giàu tình yêu thương con trẻ.